Toivottavasti vietit Naisten päivää mukavassa naisseurassa. Tänään onkin sitten yksi niistä 364 miesten päivistä, joista Karkki kirjoitti kolumnissaan. Mutta viettäkäämme niitäkin naisellisesti! Silmänisku

Sormenjäljet lisätään passeihin

Sormenjäljet lisätään passeihin ja jäljet rekisteröidään. Passilain muutos on tulossa voimaan tämän kevään aikana. 

EU edellyttää jäsenvaltioiden lisäävän sormenjäljet kansallisiin passeihin ja muihin matkustusasiakirjoihin viimeistään 28. kesäkuuta 2009. 

Passin siruun lisättävillä sormenjäljillä parannetaan passin turvallisuutta ja luodaan luotettavampi yhteys matkustusasiakirjan ja sen haltijan välille. Sormenjäljen rekisteröinnillä pyritään passin myöntöprosessin turvallisuuden ja henkilön tunnistamisen luotettavuuden takaamiseen. 

Sormenjäljet otetaan hakijoilta, jotka hakevat tavallista passia, Ahvenanmaan passia, väliaikaisia passeja, diplomaatti- ja virkapassia, merimiespassia, muukalaispassia tai pakolaisen matkustusasiakirjaa.

Passinhakijalta otettavat sormenjäljet talletetaan kansalliseen rekisteriin. 

Passinhakijalta ei oteta sormenjälkiä, jos niitä ei saataisi iän, vamman, sairauden, fyysisen esteen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Passinhakijan olisi pyynnöstä esitettävä esteestä luotettava selvitys. 

Sekä passin siruun että kansalliseen rekisteriin talletettua sormenjälkeä saavat lähtökohtaisesti lukea vain passiviranomainen ja rajatarkastusviranomainen henkilön henkilöllisyyden varmistamiseksi passin hakemiseen ja rajatarkastukseen liittyvissä tilanteissa. Lisäksi poliisilla olisi yleisempi oikeus lukea sormenjäljet aina silloin, kun henkilön henkilöllisyyden selvittäminen poliisin toimenkuvassa sitä vaatii. 

Siruun lisättävät sormenjäljet on toinen Suomessa käyttöön otettava biometrinen tunniste. Digitaalinen kasvokuva sisällytettiin siruun vuonna 2006.  

Voimassa olevaa passia ei tarvitse uusia muutoksen takia, eikä sormenjälkiä lisätä jo käytössä oleviin passeihin. (Onneksi!)