Valtioneuvosto on antanut asetuksen ulkomaille perustettavista
ennakkoäänestyspaikoista vuoden  2012 presidentinvaalissa.
Ennakkoäänestyspaikkoja on yhteensä 255. Ne sijaitsevat tietyissä
Suomen edustustoissa tai edustustojen toimipaikoissa 91 valtiossa,
oikeusministeriö tiedottaa. Ennakkoäänestyspaikkoja on enemmän
kuin edellisissä vaaleissa.

Presidentinvaalin ennakkoäänestys ulkomailla toimitetaan
ensimmäisessä vaalissa 11. - 14. tammikuuta ja mahdollisessa
toisessa vaalissa 25. - 28. tammikuuta.

Joissakin ennakkoäänestyspaikoissa ennakkoäänestys järjestetään
kaikkina neljänä ennakkoäänestyspäivänä. Useimmissa paikoissa
ennakkoäänestys on kuitenkin mahdollista vainlyhyemmän ajan.

Edellisessä presidentinvaalissa vuonna 2006 ulkomailla äänesti
ensimmäisessä vaalissa 30 298 äänioikeutettua. Toisessa vaalissa
äänesti 38 625 äänioikeutettua. Presidentinvaalin ensimmäinen
vaalipäivä on 22. tammikuuta ja mahdollinen toinen vaali 5. helmikuuta.
Lista äänestyspaikoista on oikeusministeriön Vaalit.fi-sivustolla
osoitteessa: 
http://www.vaalit.fi/56255.htm.

Ennakkoäänestyskortin postitusta varten äänioikeutetun henkilötietojen
on oltava ajan tasalla Suomen väestötietojärjestelmässä. Laki velvoittaa
ulkosuomalaisen muutenkin pitämään henkilötietonsa ajan tasalla
Suomessa. Ulkomailla asuva on itse velvollinen ilmoittamaan osoitteensa
maistraattiin Suomeen: www.maistraatti.fi.

KÄYKÄÄ  IHMEESSÄ ÄÄNESTÄMÄSSÄ!

Suomen Sillan numerossa 6/2001 esitellään presidenttiehdokkaat ja tiedotetaan äänestämisestä. Lisäksi ehdokkaiden esittelyt ja äänestystä koskevat tiedotteet tulevat Suomi-Seuran kotisivulle:   www.suomi-seura.fi Ajankohtaista-osioon.

Presidenttiehdokkaitten Internet-sivut ovat
(ehdokkaiden aakkosjärjestyksessä):

Paavo Arhinmäki: http://www.paavoarhinmaki.fi

Eva Biaudet: http://www.evabiaudet.fi

Sari Essayah: http://www.essayah.fi

Pekka Haavisto: http://haavisto2012.fi

Paavo Lipponen: http://www.paavolipponen.fi/fi

Sauli Niinistö: http://www.niinisto.fi

Timo Soini: http://timosoini.fi

Paavo Väyrynen: http://www.vayrynen.com


PS:  Helsingin Sanomien Internet-sivulla on avattu presidentinvaalin
Vaalikone: http://www.vaalikone.fi/presidentti2012

Tasavallan presidentin Intenet-sivu on osoitteessa:

http://www.tpk.fi/Public/default.aspx