Esitys kirjeäänestyksestä lähti lausuntokierrokselle

Oikeusministeriö lähetti 12.1.2010 lausuntokierrokselle esityksen kirjeäänestyksen sallimiseksi ulkosuomalaisille. Lausuntokierros päättyy tänään 12.2.2010. Lausuntopyynnössä pyydetään mm. puolueita, ulkoasiainministeriötä, eduskunnan oikeusasiamiestä, oikeuskansleria, Väestörekisterikeskusta ja Itellaa (ent. Posti) ottamaan kantaa kirjeäänestyksen sallimiseen. Ulkosuomalaisparlamentti (USP) on jo aikaisemmin antanut lausuntonsa asiasta. Tämä lausunto menee myös esityksen liitteenä tiedoksi.


Lausuntokierroksen mentyä umpeen oikeusministeriö laatii asiasta hallituksen esityksen eduskunnalle. Jos kirjeäänestys hyväksyttäisiin toteutuvaksi jo vuoden 2011 eduskuntavaaleissa, hallituksen esitys tästä tulisi antaa eduskunnalle viimeistään kevätkaudella 2010 ja lain tulisi olla voimassa syksyn 2010 alussa. Eduskunnassa lakiesitystä käsittelee perustuslakivaliokunta.


USP:n Keski-Euroopan aluekokouksessa Brysselissä 30.1. keskusteltiin aiheesta ja ehdotettiin, että ulkosuomalaiset lähettäisivät omille kansanedustajilleen postikortin, jossa he painottaisivat henkilökohtaisesta näkökulmasta kirjeäänestyksen tarvetta. Oma kansanedustaja tässä tapauksessa on omasta vaalipiiristä kotoisin oleva. Kaikkien kansanedustajien yhteystiedot vaalipiireittäin löytyvät eduskunnan sivuilta: www.eduskunta.fi
 


Postikortti todettiin hyväksi tavaksi lähestyä päättäjiä, koska sähköposti ei aina mene perille itse edustajalle vaan avustajalle, joka tekee kaikista saapuneista sähköpostiviesteistä yhteenvedon. Itse tekstin ei tarvitse olla paljon muuta kuin kehotus tukea lakia kirjeäänestyksestä, jotta lähettäjäkin tulevaisuudessa voisi helpommin äänestää myös ulkomailla.

 

Presidentti puhui työttömyydestä valtiopäivien avajaisissa

Presidentti Tarja Halonen muistutti valtiopäivien avajaispuheessaan, että pakkokeinot eivät auta työuran pidentämisessä, sillä yksittäisten ihmisten halu muutoksiin ei korkean työttömyyden aikana ole suuri.
Presidentin mielestä nyt on luotava luottamusta sosiaaliturvan riittävyyteen ja siihen, että yhteiskunnan tuki todella auttaa vaikeiden aikojen yli. Tulevaisuus vaatii hänen mukaansa kestäviä sosiaalipoliittisia ratkaisuja sekä työelämän sisältöjen kehittämistä.


Presidentti kantoi myös suurta huolta erityisesti nuorten työttömyydestä.  

- Menetettyyn sukupolveen ei kerta kaikkiaan ole varaa, Halonen sanoi. Halosen mielestä työllisyyden hoitamisessa olisi saavutettava todella pian kansallinen yksimielisyys. Hän muistutti, että kehittyneen yhteiskunnan ominaisuuksiin kuuluu sopimisen suuri taito, ja sopiminen on mahdollistanut hyvinvoinnin vakaan ja pitkäjänteisen kehittämisen.

Ensimmäinen suomalainen osti avaruusmatkan

 

Ensimmäinen suomalainen on varannut kaupallisen avaruusmatkan.  Henkilö ei kuitenkaan halua tietojaan julkisuuteen. Matkan hinta on 200 000 dollaria eli noin 140 000 euroa.

 

Virgin Galacticin avaruuslentoja on myyty maailmanlaajuisesti yli 300, kertoo Suomen-jälleenmyyjä Area. Asiakkaita lennätetään 115 kilometrin korkeuteen painottomaan tilaan ensi vuodesta alkaen. Lennot lähtevät Yhdysvaltain New Mexicosta ja Ruotsin Kiirunasta. Kahden tunnin avaruuslennoilla matkustajat näkevät avaruusmaisemia ja kokevat painottoman tilan viiden minuutin ajan.

 

Suomi jäi neljänneksi EU:n tyytyväisyysvertailussa

Suomi jäi neljänneksi EU-maiden vertailussa, jossa kysyttiin kansalaisten tyytyväisyydestä elämäänsä. Suomen edelle vertailussa sijoittuivat Tanska, Ruotsi ja Hollanti. Huonoiten vertailussa menestyivät Bulgaria, Unkari, Kreikka ja Romania.


Eurobarometrikyselyssä kysyttiin noin 27 000:lta EU-maiden ja EU:n hakijamaiden kansalaiselta heidän tyytyväisyydestään elämäntilanteeseensa ja maansa taloudelliseen ja sosiaaliseen tilanteeseen viime kesänä.
Suomalaiset olivat selvästi EU-keskiarvoa tyytyväisempiä tilanteeseensa työelämässä, mutta esimerkiksi asumisen ja energian hintoihin oltiin huomattavasti vähemmän tyytyväisiä.


Suomalaiset pitivät eri kulttuuritaustoista tulevien ryhmien välisiä suhteita maassaan selvästi parempina kuin EU-kansalaiset keskimäärin. Vain luxemburgilaiset olivat tässä suhteessa tyytyväisempiä kuin suomalaiset.

 

ooooo

PS.  Toivokaamme parasta, että voimme jo seuraavissa vaaleissa äänestää kirjeitse!

 

oooo

 

PS. 2. Jos haluat lukea kaikki Suomen sillan Uutisviikon jutut, voit tilata Uutisviikon sähköpostiosoitteesta: 

[email protected]