..... kerrotaan tuoreessa tutkimuksessa

Eräässä äskettäin valmistuneessa tutkimuksessa on todettu, että avioliitto pidentää miehen ikää.  Yksin elävät miehet kuolevat kuulemma aivohalvaukseen  todennäköisemmin kuin naimisissa olevat.

Tutkimuksen mukaan sinkkuina eläneillä miehillä olisi 64 prosenttia todennäköisempi riski sairastua kuolemaan johtavaan aivohalvaukseen kuin heidän naimisissa olevilla ikätovereillaan.  Sama riski koskisi tosin myös niitä miehiä, jotka eivät olleet onnelllisia avioliitossaan. 

Tutkijoiden mukaan aviopuolison tuki vaikuttaa miehen terveyden tilaan merkittävästi. Ja avioliitossa elävät ihmiset käyvät yleensä säännöllisemmin lääkärintarkastuksissa.  He myös ottavat lääkkeensä säännöllisesti ja syövät terveellisemmin. Lisäksi aviolipuoliso tunnustaa epätavalliset oireet nopeasti, ja suosittelee lääkärissä käyntiä,  jolloin aivohalvausriskikin alenee. 

Tutkimuksessa ei tarkasteltu naisia, mutta tutkijoiden mukaan puolison tuki vaikuttaa merkittävästi myös naisten terveyteen.

Tutkimukseen oli osallistunut yli 10 000 sellaisia miehiä,  jotka elivät sinkkuina vuonna 1963. Heistä 8,4 prosenttia kuoli aivohalvaukseen seuraavien 34 vuoden aikana. Naimisissa olleista miehistä aivohalvaukseen kuolee noin 7,1 prosenttia. Suurimmat aivohalvauksen riskitekijät ovat ylipaino, verenpaine ja tupakointi, joiden lisäksi tutkimuksessa huomioitiin myös mahdollinen diabetes ja sydänsaitaudet sekä sosioekonominen tilanne. Tutkimuksessa otettiin huomioon myös sosioekonominen tilanne.

Joitakin aukkoja tutkimuksissa on kuitenkin ollut. Esimerkiksi tutkijoilla ei ollut tietoa siitä, muuttuiko tutkimukseen osallistuneiden aviollinen tilanne tutkimuksen aikana.

Eikä tutkimuksessa tiettävästi  otettu huomioon liioin avoliittossa eläviä. Ainakaan siitä ei ole mainintaa.

Tutkimuksesta kirjoitti WebMD.

  oooooo         
                              

 PS.  Pitäkää siis hyvää huolta puolisoistanne ja itsestänne ja tietysti myös 
jälkikasvustanne.  Sekä naiset että miehet!