Poliisin tiedotteen mukaan: ” Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
suhtautuminen siirtymäajan umpeutumiseen  saattaa vaihdella,
erityisesti ensimmäisten kuukausien aikana. Osa jäsenvaltioista
on kuitenkin ilmoittanut, että ne toteuttavat rajoillaan valvontaa
asetuksen mukaisesti  välittömästi siirtymäajan umpeuduttua.
On myös huomioitava, että esimerkiksi lentoyhtiöt  soveltavat
EU-lainsäädäntöä omassa toiminnassaan  tarkastaessaan
matkustajien matkustusoikeuden lennolle lähdettäessä.”

Ts.Jos vanhemmat huomaavat ulkomailla, että heidän 10 vuotta
voimassa olevaan passiin on merkitty alaikäinen  lapsi, heidän
tulee kääntyä suurlähetystön konsulaatin puoleen myös tässä
passiasiassa.

 Ystävällisin terveisin,
 Ulpu Koskinen Konsuli, hall. ulkoasiainsihteeri

SL Rooma
www.finlandia.it