.. perustettiin 21. toukokuuta 2012 Helsingissä

Ulkomailla toimivien suomalaisten tiedeinstituuttien (Ateena,
Japani, Lähi-itä ja Rooma) sekä tutkimusta tekevien ja tiedettä
edistävien kulttuuri-instituuttien (Lontoo, Madrid ja Saksa)
johtajat  perustivat tiedeinstituuttifoorumin Helsingissä
21.5.2012.

Tiedeinstituuttifoorumi edistää tiedeinstituuttien toimintaa,
niiden tunnettuutta ja vahvistaa tiedeinstituuttien välistä yhteistyötä.

Se käynnistää myös yhteisiä tutkimushankkeita ja virittää
yhteiskuntapoliittista keskustelua tieteen perustalta.
Tiedeinstituuttifoorumin yhtenä tavoitteena on tukea
kansainvälisesti merkittävää suomalaista tiedettä.

Tiedeinstituuttifoorumi osallistuu Helsingissä järjestettäville
tieteen päiville tammikuussa 2013.

Suomella on 17 tiede- ja kulttuuri-instituuttia eri puolilla maailmaa.

Lisätietoja:

Tiedeinstituuttifoorumin puheenjohtaja Ari Kerkkänen (Suomen Lähi-idän instituutti) +358 40 772 8188.