HELSINGUIN SANOMIEN MUKAAN 

Suomen hyvä maine ulkomailla tahriintui viime vuonna, arvioivat ulkomailla asuvat suomalaiset HS:n ulkopolitiikkakyselyssä.

Suomesta on levinnyt kuva suvaitsemattomana ja jopa rasistisena maana. Useiden ulkosuomalaisten mielestä mielikuvaan ovat vaikuttaneet perussuomalaisten suosio ja ulkomaalaisvastaisena pidetyt kommentit, jotka on pantu merkille monissa maissa.

HS:n kyselyyn vastasi poikkeuksellisen laaja joukko: 1 126 suomalaista 78 maasta.

Suvaitsemattomuudesta ei erikseen kysytty. Aihe nousi esiin avovastauksissa kysymykseen, mitä piirrettä Suomen imagossa presidentin pitäisi parantaa. Rasismi ja suvaitsemattomuus mainittiin vastauksissa useammin kuin mikään muu yksittäinen aihe.

Suomen mainetta ylipäänsä suurin osa vastaajista piti kuitenkin hyvänä.

Ulkosuomalaisilta kysyttiin myös, minkä teeman pitäisi olla presidentin ulkopolitiikan painopiste.

Tärkeimmäksi aiheeksi ulkosuomalaisten valinnoissa nousi ihmisoikeuksien edistäminen maailmalla. Seuraavaksi eniten mainintoja saivat vienninedistäminen, ilmastonmuutoksen torjunta ja rauhansovittelu kansainvälisissä kriiseissä.

PS.  Mutta ilmiselvästi - kaikesta päätelleen - näköjään ihmisoikeuksien edistämistä tarvittaisiin kipeästi myös Suomessa!