Presidentin vallan kaventaminen etenee

Presidentin valtaa vähentävä perustuslain uudistus etenee eduskunnassa. Hallituspuolueet ja sosialidemokraattinen puolue ovat sopineet ulkoasiainvaliokunnassa lausunnosta, jossa korostetaan hallituksen ja presidentin yhteistoimintaa ulkopolitiikan johtamisessa.

Ulkoasiainvaliokunta korostaa eduskunnan rajoittamatonta tiedonsaantioikeutta ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ja katsoo, että vain ministerien harkinnassa oleva suullinen tiedottaminen ei riitä.

Ulkoasianvaliokunta vaatii, että hallitus antaa selvitykset Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ulkoasiainvaliokunnalle oma-aloitteisesti ja säännönmukaisesti. Tiedottamiseen kuuluisivat myös presidentin keskeiset ulkopoliittiset toimet. Vasemmistoliiton edustajat jättivät lausuntoon eriävän mielipiteen.

Se, miten eduskuntaa kuullaan hallituksen ja presidentin riitatilanteissa jää perustuslakivaliokunnan ratkaistavaksi. Vaihtoehtoina on asian käsittely valiokunnassa tai täysistunnossa, SDP on vaatinut koko eduskunnan kuulemista täysistunnossa.

Harvard palkitsi Martti Ahtisaaren

Presidentti Martti Ahtisaari on saanut uuden kansainvälisen tunnustuksen.  Amerikkalainen Harvard Kennedy School on myöntänyt Ahtisaarelle 2010 Great Negotiator -palkinnon (Suuri neuvottelija -palkinto). Harvard Kennedy School on Harvardin yliopiston jatko-opintoihin keskittyvä opinahjo.

Palkinto myönnettiin Ahtisaarelle koko uran kestäneestä työstä diplomatian ja neuvottelujen puolesta. Ahtisaaren otti palkinnon vastaan äskettäin Harvardiin suuntautuneen vierailunsa yhteydessä.  Ahtisaari sai Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2008 työstään rauhan hyväksi.

Halonen toivoo EU:lta pontta Lähi-idän rauhanprosessissa

Tasavallan presidentti Tarja Halonen tapasi Lähi-itään suuntautuneella valtiovierailullaan Jordanian kuninkaan Abdullah II:n.  Halonen toivoi Euroopan unionilta ja Yhdysvalloilta vetovastuuta Lähi-idän rauhanneuvottelujen edistämiseksi. Halosen mukaan kuningas Abdullah II välitti viestin, että Jordania ei ota näkyvää roolia Lähi-idän rauhanneuvotteluissa.

Halosen mukana Lähi-idän-matkalla oli ulkoministeri Alexander Stubb (kok.). Stubb korosti Jordaniassa, että Israelin ja Suomen välinen asekauppa on verrattain vähäistä ja kaupan arvo vuodessa on vain noin 17 miljoonaa euroa. Halonen ja Stubb vierailivat Jordanian jälkeen alkuviikolla palestiinalaisalueilla ja Israelissa.

Newsweek: Suomi maailman paras maa

Yhdysvaltalainen viikkolehti Newsweek on vertaillut kansalaisten elinoloja 100 maassa. Maailman parhaaksi maaksi valikoitui Suomi.  Arvioinnissa vertailukohtia olivat valtioiden koulutus- ja terveyspalvelut, elämänlaatu, talouden vireys sekä poliittiset olot.  Suomen jälkeen mitalisijoille nousivat Sveitsi ja Ruotsi. Yhdysvaltain sijoitus oli 11. Sadan maan vertailussa viimeisiksi tulivat afrikkalaiset Burkina Faso, Nigeria ja Kamerun.  Koulutusolojen arvioinnissa käytettiin mm. PISA-tutkimusta ja mitattiin koulutusjärjestelmän tehokkuutta ja väestön koulutustasoa. Tällä osa-alueella Suomi oli ykkönen, ja perässä tasapistein tulivat Kanada ja Etelä-Korea.

Terveysmittarina toimi Maailman terveysjärjestön WHO:n vertailu, jossa tutkittiin, kuinka monta vuotta kansalainen saattoi odottaa elävänsä täyttä elämää ilman sairauksien tai vammojen tuomaa rasitetta. Tässä katsannossa Suomen sijoitus oli vasta 17. Paras maa oli Japani, jonka jälkeen tulivat Sveitsi ja Ruotsi.

Elämänlaadun mittauksessa vertailuarvoja olivat sukupuolten tasa-arvo, köyhyydessä elävien vähäisyys, varakkuuden tasainen jakautuminen, itsemurhien määrä, ympäristön tila sekä työssäkäyvien osuus väestöstä. Suomen sijoitus oli neljäs, sen edellä olivat Norja, Sveitsi ja Luxemburg.

Talouden vireyden mittarit olivat bruttokansantuotteen kasvu, palveluiden ja teollisuustuotannon osuus bruttokansantuotteesta, innovaatioiden määrä, uusien yritysten markkinoillepääsyn helppous sekä osakemarkkinoiden laajuus. Suomen sijoitus oli 8:s. Kärjessä olivat Singapore, Yhdysvallat ja Etelä-Korea.

Poliittisen ympäristön laatua arvioitiin vertailemalla demokraattisia vapauksia, vaaleihin osallistuneiden kansalaisten osuutta ja yhteiskunnan poliittista vakautta. Suomi oli vides edellään Ruotsi, Norja, Hollanti ja Uusi-Seelanti.

Bildin nettisivu kehui Suomea

Saksan suurimman sanomalehden internet-sivusto bild.de pohti Suomea maailman parhaana maana. Elokuussa amerikkalainen viikkolehti Newsweek valitsi vertailussaan Suomen maailman parhaaksi maaksi. Bild otsikoi juttunsa toteamuksella: -Tämän vuoksi Suomi on maailman paras maa. Bild esitteli Suomen hyvinvoinnin esimerkillisenä ihmemaana.

Bild kehui erityisesti suomalaista koulutusjärjestelmää. Sen mukaan suomalainen ahkeroi keskimäärin 17 vuotta koulunpenkillä, ja kaikki suomalaiset osaavat lukea.  Haltioissaan Bild on siitä, että maan yli 20 yliopistossa saa opiskella ilmaiseksi. Lehti muistuttaa, että Suomi on koulutusta mittaavan Pisa-tutkimuksen kärjessä vuodesta toiseen.  Koulutusta on Suomessa tarjolla runsaasti myös aikuisopiskelijoille ja alan vaihtoa harkitseville, Bild kertoo.

Matkapuhelimien ja Internet-yhteyksien määrässä Suomi on maailman huipulla.  Suomen lähetystöstä saatujen tietojen perusteella Bild listaa, että tuhatta suomalaista kohden maasta löytyy 1 300 kännykkää.

Jutun hivelevässä loppuosassa Bild muistuttaa, että Suomi ei ole ainoastaan hyvinvoiva, vaan myös valtavan kaunis. Jutun yhteyteen oli liitetty runsaasti suomalaisuutta allekirjoittavia valokuvia.

Bill Clinton: Yhdysvaltojen pitäisi ottaa mallia Suomesta

Yhdysvaltain entinen presidentti Bill Clinton kehui Suomea New Yorkissa pidetyssä Clinton Global Initiative 2010 -konferenssissa.  Esitellessään avauspaneelin yhtenä puhujana toimineen presidentti Tarja Halosen Clinton totesi, että Yhdysvaltojen pitäisi olla enemmän sosiaalidemokraattisen Suomen kaltainen, kertoo DailyBeast -sivusto.

-Tämä on yksi harvoista poliittisista asioista, joita aion sanoa tällä viikolla. Ellemme elä maailmassa, jossa todisteilla ei ole merkitystä, asiat joita hän (Halonen) kohta sanoo, osoittavat, että jokainen 2000-luvulla menestyvä maa tarvitsee sekä loistavan yksityisen sektorin että hallinnon.

Clinton kritisoi hallinnon koon leikkauksia vaativaa Yhdysvaltojen oikeistoa muistuttamalla, että julkista sektoria tarvitaan liike-elämän ja voittoa tavoittelemattomien järjestöjen tukemisessa.    - Ystävämme Suomessa ovat tehneet ihailtavaa työtä, Clinton jatkoi.

Halosen puhe käsitteli muun muassa kestävän kehityksen eri ulottuvuuksia, kehitysmaiden lasten ja äitien terveyspalveluja sekä opettajankoulutuksen tärkeyttä.  DailyBeast muistutti lopuksi, että Suomessa on ilmainen terveydenhuolto, päivähoito ja esikoulu. Yliopistoihin ei ole lukukausimaksuja ja opiskelijat saavat opintotukea. Suomen koulujärjestelmä on lisäksi OECD-maiden ykkönen. Myös presidentti Martti Ahtisaari osallistui kokoukseen.

Suomi sijoittui kolmanneksi tasa-arvomittauksessa

Suomi on sijoittunut kolmanneksi Maailman talousfoorumin (WEF) selvityksessä, joka mittasi sukupuolten välistä tasa-arvoa. Viime vuonna Suomi sijoittui selvityksessä toiselle sijalle. Maailman talousfoorumin mukaan sukupuolten välinen tasa-arvo on pisimmällä Pohjoismaissa. Viime vuoden selvityksestä tuttuun tapaan parhaat pisteet saa Islanti, ja Norja onnistui viemään kakkossijan Suomelta. Norjan kiilausta Suomen ohi ei pysäyttänyt edes Suomen pisteiden paraneminen edelliseen vuoteen verrattuna.

Maailman talousfoorumin mukaan Norjan sijoitusta paransi naisten osuuden kasvu koko työvoimasta, palkkatasa-arvon edistyminen ja ansioiden nousu.  Selvityksen jumbosijalle päätyi tänäkin vuonna Lähi-idässä sijaitseva Jemen.

Helena Petäistö on Vuoden ulkosuomalainen

Ulkosuomalaisten etujärjestö Suomi-Seura ry on valinnut toimittaja ja kirjailija Helena Petäistön Vuoden ulkosuomalaiseksi 2010. Seura palkitsi Helena Petäistön merkittävän uran tehneenä ulkosuomalaisena, joka on työnsä kautta tehnyt Suomea tunnetuksi asuinmaassaan ja EU:ssa sekä asuinmaataan tunnetuksi Suomessa. EU:ssa Petäistö on hyvin arvostettu toimittaja, jolle ovet avautuvat helposti ylimmälläkin tasolla.  Tunnustuksen luovutti Petäistölle Suomi-Seura ry:n puheenjohtaja Ville Itälä Helsingissä.

Helena Petäistö on tullut tunnetuksi MTV3:n Ranskan-kirjeenvaihtajana.  Petäistö on valmistunut ekonomiksi Helsingin Kauppakorkeakoulusta.  Hän on työskennellyt MTV3:n ulkomaantoimittajana vuodesta 1983 vuoteen 1990 ja MTV3:n Pariisin-kirjeenvaihtajana vuodesta 1990.  Pariisissa Petäistö työskenteli aluksi pankissa, mutta pian hän alkoi tehdä uutisjuttuja Suomeen ja hänestä tuli toimittaja.  Jo vuonna 1989 Petäistö meni toimittajille tarkoitetulle EU-kurssille.

Petäistö julkaisi teoksen Ranskalaiset korot vuonna 1995 ja vuodesta 1999 lähtien kuusi suosittua Aamiainen Cocon kanssa -matkaopasta, jotka esittelevät Euroopan kaupunkeja. Vuonna 2008 ilmestynyt Tee teematka! palkittiin Vuoden matkakirjakirja -kilpailussa kunniamaininnalla. Kirja sai myös Lauri Jäntin säätiön kunniamaininnan 2009. Ranskan presidentti Jacques Chirac myönsi Helena Petäistölle Ranskan kunnialegioonan ritariluokan kunniamerkin vuonna 2005.

Vuoden ulkosuomalaiseksi on vuodesta 1993 lähtien valittu ulkomailla asuva suomalainen tai suomalaisen siirtolaisen jälkeläinen, joka on menestynyt erityisen hyvin omalla alallaan, vaalinut suomalaista kulttuuriperintöä ja mahdollisesti myös edistänyt Suomen ja uuden kotimaansa välistä kulttuurivaihtoa, kauppaa tai muuta yhteistyötä. Valinta voi kohdistua myös ulkosuomalaiseen yhteisönsä edustajana tai ulkosuomalaisyhteisöön.

Suomen sillan uutisviikosta kokosi RVC.