Presidentinvaalissa 255 ennakkoäänestyspaikkaa ulkomailla

Valtioneuvosto on antanut asetuksen ulkomaille

perustettavista
ennakkoäänestys paikoista vuoden
 
2012 presidentinvaalissa.

Ennakkoäänestyspaikkoja on yhteensä 255. Ne

sijaitsevat
tietyissä Suomen edustustoissa tai

edustustojen toimipaikoissa
91 eri valtiossa.

Ennakkoäänestyspaikkoja on enemmän kuin 


edellisissä vaaleissa.

Presidentinvaalin ennakkoäänestys ulkomailla
toimitetaan ensimmäisessä vaalissa
11.-14. tammikuuta ja mahdollisessa toisessa
vaalissa 25.-28. tammikuuta.
 
Joissakin ennakkoäänestyspaikoissa ennakko-
äänestys järjestetään kaikkina neljänä ennakko-
äänestyspäivänä. Useimmissa paikoissa ennakko-

äänestys on kuitenkin mahdollista äänestää vain
lyhyemmän ajan.

Edellisessä presidentinvaalissa vuonna 2006
ulkomailla äänesti ensimmäisessä vaalissa
yhteensä 30 298 äänioikeutettua. Toisessa
vaalissa äänesti 38 625 äänioikeutettua.

Presidentinvaalin ensimmäinen vaalipäivä on
22. tammikuuta ja mahdollinen toinen vaalipäivä
5. helmikuuta. Kotimaassa ennakkoäänestys-
aika on 11.-17. tammikuuta ensimmäisessä
vaalissa ja
mahdollisessa toisessa vaalissa
25.-31. tammikuuta.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Jussi Aaltonen,
puh. 09 1606 7620
sähköposti: [email protected]

Luettelo presidentinvaalissa 2012
ennakkoäänestyspaikkoina
Italiassa 
olevista  Suomen edustustoista ja niiden
toimipaikoista
:

Rooma
Suurlähetystö 11.—14.1.  ja 25.—28.1.2012

Torino
Kunniapääkonsulaatti 11.1.2012  ja 25.1.2012

Rimini Kunniakonsulaatti 12.1.2012 
ja 26.1.2012

Catania Kunniakonsulaatti 11.1.2012  ja 
25.1.2012

Milano Suurlähetystön toimipaikka
12.—14.1.2012/   ja  26.—28.1.2012

Firenze Suurlähetystön toimipaikka 12.1.2012
ja 26.1.2012

PS. Muistutamme asiasta vielä lähempänä
       äänestyspäivää tai - päiviä.