.....ulkosuomalaisille yhteisöille 6.12.2011

Vietämme itsenäisyyspäivää osoittaen kunnioitusta kaikkia niitä kohtaan, jotka ovat
rakentaneet maatamme tasa-arvoiseksi hyvinvointiyhteiskunnaksi. 

Suomi on osa kansainvälistä maailmaa. Toimimme aktiivisesti Euroopan unionissa,
Yhdistyneissä kansakunnissa ja monissa muissa kansainvälisissä järjestöissä. 
Olemme osoittaneet, että vaikeissakin tilanteissa Suomi on valmis etsimään
ratkaisuja yhdessä.

Kansainvälisen yhteisön tulee toimia vastuullisesti. Taloudellisesti, sosiaalisesti ja
ekologisesti kestävä kehitys on haaste, johon on löydettävä globaaleja ratkaisuja, jotka
kantavat tältä sukupolveltaseuraavalle.

Suomen talouselämä on nopeasti kansainvälistynyt, ja kulttuurivaihto ylirajojen on 
kasvavaa. Ulkosuomalaisuus on samaa kehitystä. Suomesta lähdetään ja Suomeen
tullaan elämänkaaren eri vaiheissa.

Te, suomalaiset maailmalla, rakennatte omaa elämäänne ja samalla olette luomassa
Suomi-kuvaa omissa yhteisöissänne.  Olette suomalaisuuden lähettiläitä ympäristössä,
joka on yhä monikulttuurisempaa. Nämäkokemukset välittyvät kauttanne myös tänne
kotimaahan. Toivon että neovat omiaan osoittamaan suvaitsevaisuuden ja moni-
ilmeisyyden rikkauden ja voiman. Haluamme kehittää maatamme avoimena, 
pohjoismaisena demokratiana. Tätä kuvaa myös tälle itsenäisyyspäivälle valitsemani
teema: ”Tasa-arvon ja yhteistyön Suomi – vastuu Suomesta, vastuu maailmasta.”

Tämä on viides peräkkäinen vuosi, kun tervehdin teitä itsenäisyyspäivänä. Meille ja 
Suomelle on tärkeätä, että siteenne kotimaahan säilyvät vahvoina.

Esitän lämpimän tervehdykseni Suomen 94. itsenäisyyspäivänä!

Tarja Halonen
Tasavallan presidentti