Suomi on edelleen etulinjassa maailmassa mitä tulee lehdistön vapauteen. Suomi ja Norja jakavat sanan vapauden ykkössijan Reporter Senza Frontieren mukaan vuodesta 2002 lähtien, jolloin ensimmäistä kertaa julkaistiin eri maiden lehdistöjen tilannetta. Suomi on ollut siitä lähtien Norjan ja Hollannin kanssa ensimmäisillä sijoilla Reporter senza Frontieren mukaan.
          Vuosina 2011 ja 2012 World press Freedom Indeksin mukaan Reporter senza Frontiere, joka mittailee maailman journalistisen "terveyden", toteaa samojen valtioiden: Suomen, Norjan ja Hollannin olevan edelleen etusijalla, koska ne noudattavat perustavaa laatua olevaa sanan vapautta. Ilman lehdistön sanan vapautta ei ole demokratiaa.
          Suomi on ollut vuodesta 2002 aina etulinjalla. Kun taas Bulgaria, Kreikka ja Italia (Sic!) eivät ole onnistuneet omien lehdistöjen sanan vapauden turvaamisessa.
         HYVÄ SUOMI!