Pääministeri Katainen tapasi Italian pääministeri Montin 

Pääministeri Jyrki Katainen tapasi tiistaina 17. huhtikuuta Italian
virkamieshallitusta johtavan pääministeri Mario Montin
Roomassa. Tapaamisen aikana esillä olivat muun muassa EU:n
talouden vakauteen ja rahoituskehykseenliittyvät aiheet.
        ”Suomella ja Italialla on hyvin samankaltaiset ajatukset siitä,
mihin suuntaan Euroopan unionia tulisi kehittää”, pääministeri
Katainen  totesi tapaamisen jälkeen.*

Image

Pääministerit sopivat lähestyvänsä EU:n keskeisiä instituutioita
lähiaikoina yhteisellä kirjeellä, jolla Suomi ja Italia kannustavat 
EU:n  johtoa ehdottamaan  mahdollisimman pian konkreettisia
ideoita,  joilla  EU:n sisämarkkinoita tiivistetään kilpailukyvyn
parantamiseksi ja  linjaamaan toimia,joilla taloudellisiin
väärinkäytöksiin  pystytään  puuttumaan nykyistä tehokkaammin.
        ”Eurooppa tarvitsee palomuureja, mutta aivan olennaista on
toimivan  sisämarkkinan kehittäminen, esimerkiksi EU:n  
digitaalisen  sisämarkkinan  luominen,  josta olisi suurta hyötyä
sekä Suomelle että  Italialle”, totesivat pääministerit Katainen ja
Monti.
        Pääministeri Kataisen delegaatiossa Roomassa mukana
oleva eurooppa-  ja  ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb
puolestaan tapasi italialaisen  kollegansa  eurooppaministeri
Enzo Moaveron.
 
Teksti ja kuvat Gianfranco Nitti