Monikansalaisten asevelvollisuus
1.1.2008 Suomen asevelvollisuuslaki on muuttunut. Uuden asevelvollisuuslain 75 § mukaan asevelvollisella, jolla on myös toisen valtion kansalaisuus ja jonka asuinpaikka on ollut viimeiset seitsemän vuotta muualla kuin Suomessa, ei ole enää velvollisuutta anoa vapautusta Suomen asevelvollisuudesta. Edellytyksenä vapautusilmoituksen saamiselle ilman anomusta on että henkilön kansalaisuus- ja osoitetiedot ovat oikein Suomen väestötietojärjestelmässä (www.maistraatti.fi) jotta ilmoitus voidaan postittaa suoraan asevelvolliselle. Mikäli asevelvollinen ei täytä edellämainittuja ehtoja (monikansalaisuus ja 7 vuoden asumissääntö) henkilö on asevelvollinen Suomessa ja hänen tulee joko suorittaa asevelvollisuus tai anoa lykkäystä/vapautusta kuten aiemminkin.
Suomen lain mukaan jokainen suomalainen mies on asevelvollinen. Asevelvollisuus alkaa sen vuoden alussa kun täyttää 18 vuotta ja päättyy sen vuoden lopussa kun täyttää 60 vuotta. Jokaiselle 18 vuotta täyttävälle miehelle lähetetään kotiosoitteella kirje kutsuntoihin. Jos lähetys ei tule perille esimerkiksi osoitteen muutoksen vuoksi, se ei oikeuta jäämään pois kutsunnoista. Muuttoilmoitus on tehtävä maistraatille myös ulkomailla tapahtuvista muutoista (kts. kohta Muuttoilmoitus). Asevelvollisuudesta voi anoa lykkäystä esim. keskeneräisten opintojen takia. Italiassa pysyvästi asuva monikansalainen voi anoa myös vapautusta Suomen asevelvollisuudesta sillä perusteella, jos hänen varsinainen asuntonsa ja kotinsa ei ole Suomessa eikä hänellä ole tosiasiallisia siteitä Suomeen. Sekä lykkäys- että vapautusanomukset tulee tehdä Rooman suurlähetystön tai Milanon kunniapääkonsulaatin kautta.
Lisätietoja:
Suomen suurlähetystö/Konsuliasiai
n osasto, puh. 06-852231 Milanon kunniapääkonsulaatti, puh. 02-319 1071
Suomen pääesikunta, puh. +358-9-181 22131, www.mil.fi