Suomessa astui voimaan 1.2.2010 laki (1016/2009) isyyslain muuttamisesta siten, että vieraassa maassa annettu isyyspäätös, joka on voimassa siinä valtiossa, jossa se on annettu, tunnustetaan pääsääntöisesti Suomessa ilman eri vahvistusta. Sen seurauksena Suomen suurlähetystöllä ei ole enää 1.2.2010 jälkeen toimivaltaa ottaa vastaan isyyden tunnustamista,  mikäli koko perheen asuinpaikka on Italiassa ja lapsi syntynyt Italiassa edellä mainitun päivämäärän jälkeen, vaan isyyden tunnustaminen on hoidettava Italian lainsäädännön mukaisesti.  

Yleissääntönä Italiassa on, että lapsen syntymä rekisteröidään  sairaalassa kolmen päivän sisällä syntymästä.  Molemmat vanhemmat allekirjoittavat siellä yhdessä syntymäpäiväilmoituksen.  Jos kyseessä on kuitenkin avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi, kummankin vanhemman tulee käydä syntymän rekisteröintiä hoitavassa toimistossa, kunnantalolla, ja allekirjoittaa alkuperäinen syntymärekisteriote. Se on tehtävä 10 päivän kuluessa syntymästä, jotta lapsen sukunimen määritteleminen onnistuisi ongelmitta. (Sehän on yleensä Italiassa lapsen isän nimi.)

Kun molemmat vanhemmat allekirjoittavat avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsensa syntymärekisteriotteen, merkitsee se samalla isyyden tuunustamista Italiassa.

Jo ennen lapsen syntymää voivat italialais-suomalaiset vanhemmat, jotka eivät ole naimisissa keskenään, tulla Suomen suurlähetystöön Roomaan pyytämään todistusta siitä, että rekisteröinnille ja isyyden tunnustamiselle ei ole esteitä Suomen laissa. Tämän todistuksen hankkiminen on suositeltavaa, jos tulevilla vanhemmilla on epäilys siitä, että äiti ei pääse kunnantalolle synnytyksen jälkeen. 

Vasta kun isyyden tunnustaminen on hoidettu Italian lainsäädännön edellyttämällä tavalla, voidaan lapsi rekisteröidä Suomen Väestörekisterijärjestelmään. Vanhempien tulee tätä varten toimittaa suurlähetystölle:

1) oikeaksi todistettu jäljennös alkuperäisestä syntymärekisteriotteesta;

2) monikielinen syntymätodistus;

3) kumpikin todistus tulee varustaa apostille-leimalla (italiaksi: postilla)  Prefetturan legalisoimistoimistossa;

4) jäljennökset molempien vanhempien passeista tai henkilötodistuksista.

 PS.  Teksti on liitetty myös sivuihin, joista se on helppo löytää myös jatkossa.