Suomen kansalaisuuden sai alkuvuonna 3 267 henkilöä

Kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla Suomen kansalaisuus myönnettiin 3 267 henkilölle. Hakemuksesta kansalaisuuden sai 1 693 ja ilmoituksesta 1 574 henkilöä.  Noin 93 prosenttia Maahanmuuttoviraston alkuvuonna tekemistä kansalaisuushakemuspäätöksistä oli myönteisiä.  Suurimmat ryhmät, jotka saivat Suomen kansalaisuuden hakemuksesta olivat Venäjän (762), Afganistanin (72) ja Viron (60) kansalaiset.

Suomen kansalaisuutta haki 1.1.–30.6. 2 317 henkilöä hakemuksesta ja 293 henkilöä eri ilmoitusperustein.  Hakemusmenettelyä kevyemmän ilmoitusmenettelyn perusteella kansalaisuuden voivat saada mm. suuren osan nuoruuttaan Suomessa asuneet 18 – 22-vuotiaat nuoret ja suomalaisen isän au-lapset,

Lähes kaikki 1 657 vielä vuoden 2010 alussa vireillä ollutta entisten Suomen kansalaisten ja heidän jälkeläistensä tekemää kansalaisuusilmoitusta saatiin ratkaistua (1 555 kpl).  Kesäkuun lopussa vireille jäi vielä 102 ilmoitusta.
Kesäkuussa 2003 voimaan tullut, monikansalaisuuden salliva kansalaisuuslaki tarjosi entisille Suomen kansalaisille ja heidän jälkeläisilleen tilaisuuden hakea Suomen kansalaisuutta 1.6.2003–31.5.2008 ilmoitusmenettelyllä ilman, että heidän täytyi muuttaa Suomeen. Lähes 22 000 henkilöä käytti tilaisuutta hyväkseen.

Kansalaisuusaseman määrittämistä Maahanmuuttovirastolta pyydettiin alkuvuonna 984 henkilöstä, mikä on noin 64 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2009 (601 pyyntöä). Määrittämispyyntöjä ratkaistiin 849.  Kansalaisuusaseman määrittämispyynnöt koskevat usein Suomessa syntyneitä lapsia, joiden vanhemmat ovat ulkomaalaisia.

Tarkempi tilastokatsaus tammi–kesäkuun 2010 kansalaisuusasioista löytyy Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta osoitteesta www.migri.fi > Tilastot > Kansalaisuus

Lainattu Suomen Sillan uutisviikosta