Tasavallan presidentin tervehdys ulkosuomalaisille yhteisöille 6.12.2012

Käymme juhlimaan Suomen 95. itsenäisyyspäivää ylpeinä vakaasta ja hyvinvoivasta isänmaastamme.

Maamme menestys on sidoksissa kehitykseen lähialueillamme ja kauempanakin. Omalta osaltaan Suomi on mukana edistämässä turvallisuutta ja hyvinvointia kansainvälisen yhteisön jäsenenä. Yhteistyömme muiden Pohjoismaiden kanssa on viime vuosina entisestään vahvistunut.
Muuttuvissa kansainvälisissä oloissa tehtävämme on varmistaa, että Suomen hyvinvointi ja vakaus säilyvät myös tulevaisuudessa. Se tarkoittaa, että meidän on kyettävä uudistumaan alati muuttuvan maailman mukana, vahvuuksistamme ja perinteisistä arvoistamme samalla kiinni pitäen.

Turvallinen ja vauras yhteiskuntamme on rakennettu kovalla työllä monen sukupolven voimin. Menestyminen tulevaisuudessa edellyttää, että pidämme huolta suomalaisen työn kansainvälisestä arvostuksesta ja kilpailukyvystä. Tämän tavoitteen eteen meidän on tehtävä yhdessä hartiavoimin töitä: etsittävä uusia tapoja kasvattaa suomalaisen työn vientiä ja maamme houkuttelevuutta investointikohteena.

Yhä useammin suomalaisen tie vie ulkomaille jossain vaiheessa elämää opiskelun, työn tai eläkepäivien myötä. Erityisesti nuoremmalle sukupolvelle kansainvälinen liikkuvuus ja avoimuus uudelle ovat arkipäivää. Monella mukana muuttaa perheenjäseniä tai perhe perustetaan ulkomailla.

Ulkosuomalaisperheissä kansainvälisyyteen kasvetaan luontevasti.
Osa ulkosuomalaisista palaa aikanaan takaisin Suomeen, osa jää uuteen kotimaahansa pysyvästi. Suomalaisuus pysyy kuitenkin keskeisenä osana omaa identiteettiä, ja yhteys Suomeen usein vahvana. Te ulkosuomalaiset toimittekin jokapäiväisessä elämässänne Suomen, suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin arvokkaina lähettiläinä.

Arvoisat suomalaiset maailmalla, tervehdin teitä ja läheisiänne lämpimästi juhliessamme maamme itsenäisyyspäivää.

Sauli Niinistö
Tasavallan presidentti
   
MYÖS MANSUKAN TOIMITUS TOIVOTTAA
ILOISTA ITSENÄISYYSPÄIVÄÄ 
KAIKILLE MANSIKAN  LUKIJOILLE!!!