Kaikki lapset tarvitsevat oman passin 26. kesäkuuta lähtien

Vanhemmat voivat käyttää vanhoja passejaan niiden viimeiseen
voimassaolopäivään saakka, vaikka passissa olisi myös lapsen
tiedot. 
      
Lapsi tarvitsee oman passin matkustamista varten
26. kesäkuuta lähtien. 
Passin henkilökohtaisuusvaatimus johtuu
Euroopan unionin vuoden 2009 passiasetuksen muutoksesta.
       
Suomessa myönnettiin vielä elokuussa 2006 passeja, joihin
vanhempien lisäksi voitiin merkitä myös lapset. Vaikka passi olisi
kymmenen vuoden passi, sitä ei kesäkuun 25. päivän jälkeen voi
enää käyttää lapsen passina.
         Vanhemmat eli passin ensisijaiset haltijat voivat kuitenkin
käyttää vanhoja kymmenen vuoden  passeja  normaalisti niihin
merkittyyn viimeiseen voimassaolo-päivään saakka.

EU-maiden suhtautuminen siirtymäajan umpeutumiseen saattaa
vaihdella erityisesti ensimmäisten kuukausien aikana. Osa jäsen-
valtioista on kuitenkin ilmoittanut toteuttavansa rajoillaan
asetuksen  mukaista valvontaa välittömästi siirtymäajan
umpeuduttua.

Lapsen tulee olla henkilökohtaisesti paikalla passihakemusta
jätettäessä.

Alle 12 -vuotiaalta lapselta ei oteta passia varten sormenjälkiä.

Juha Metso - Helsingin Sanomat