... alkuperäiskansojen oikeuksista

Suomi osallistui tiistaina 20. syyskuuta Genevessä vuoropuheluun YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien erityisraportoijan, yhdysvaltalaisen professori James Anayan kanssa. Suomen valtuuskunnassa on asiantuntijana mukana myös Saamelaiskäräjien edustaja.

Vuoropuhelu käytiin YK:n ihmisoikeusneuvoston 18. istunnon yhteydessä, ja siinä käsiteltiin muun muassa erityisraportoija Anayan raporttia vierailusta saamelaisten kotiseutualueelle huhtikuussa 2010. Anaya vieraili tällöin muun muassa Rovaniemellä. Laatimassaan vierailuraportissa erityisraportoija Anaya antoi Suomen, Ruotsin ja Norjan hallituksille suosituksia lainsäädännön, saamelaisten itsehallinnon, maa- ja luonnonvarojen hallintaa koskevien oikeuksien sekä saamelaisten kielten ja koulutuksen kehittämiseksi. Suomi vahvisti omassa puheenvuorossaan sitoutumisensa alkuperäiskansojen oikeuksien edistämiseen ja käsitteli Anayan raportin suosituksiin liittyviä toimenpiteitä.

Myöhemmin tiistaina Suomi käytti puheenvuoron ihmisoikeusneuvoston paneelikeskustelussa kielten ja kulttuurin merkityksestä alkuperäiskansojen hyvinvoinnille ja identiteetille. Puheenvuorossa nostettiin esiin muun muassa valmisteilla oleva saamen kielen elvytysohjelma.

Gianfranco Nitti