.... perintöasioiden hoitoa rajojen yli

EU haluaa helpottaa rajat ylittävien perintöasioiden hoitoa unionimaiden välillä. Valmisteilla olevalla asetuksella muun muassa yhtenäistettäisiin säännöksiä siitä, mikä tuomioistuin olisi kulloinkin toimivaltainen ja minkä maan lakia kulloisessakin tapauksessa sovellettaisiin.

Tarkoituksena on ottaa käyttöön myös niin sanottu eurooppalainen perintötodistus, jolla perillinen ja pesänjakaja voisivat osoittaa asemansa toisessa EU-maassa. Lainsäädäntö helpottaisi voimaan tullessaan tuntuvasti muun muassa tuhansien Espanjassa asuvien suomalaisten jälkeensä jättämien perintöjen jakamista.

EU-maiden oikeusministerit keskustelivat perintöasioista perjantaina kokouksessaan Luxemburgissa.  Suomea edustanut oikeusministeriön kansliapäällikkö Tiina Astola arvioi, että edessä on vielä pitkä vääntö, ennen kuin yhteisestä lainsäädännöstä päästään sopuun.

Perintöasioita koskevat lait ovat jäsenmaissa hyvin erilaisia, mutta samaan aikaan EU-maissa tiedostetaan, että yhteisestä lainsäädännöstä olisi suurta hyötyä kansalaisille.

- Helppoa tämä ei tule olemaan, mutta halu on suuri, Astola sanoi.

STT